Online Class Muziektheorie

Op deze pagina vind je de theorielessen en de ritmes die tijdens de lessen worden gebruikt. 

Wil je nu geen les volgen maar liever je gehoortrainen? Klik dan hier.

Wil je een document downloaden, bijvoorbeeld leeg muziekpapier? Klik dan hier.

Welkom en leuk dat je mijn theoriecursus volgt!


Uiteraard raad ik je aan om met les 1 te beginnen. Dit is een mooie opwarmer. Heb je al wat ervaring met muziektheorie en gehoortraining? Start dan in les 3.


Succes, Rolf

Online Class 1 Muziektheorie

24 maart 2020


Deze les is oorspronkelijk gegeven in maart 2020 maar is opgenomen in mei 2020.

Eerst zie je een korte introductie van de werkwijze. 

De les start in deze video op 3.14 min.


Behandelde onderwerpen:

 1. Gehoortraining: Welke ritme hoor je?
 2. Ritmiek A t/m D
 3. Welke melodie hoor je?


Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A t/m D) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A les 1

Ritmiek B les 1

Ritmiek C les 1

Ritmiek D les 1

Online Class 2 Muziektheorie

31 maart 2020


Deze les is oorspronkelijk gegeven in maart 2020 maar is opgenomen in mei 2020.


Behandelde onderwerpen:

 1. Ritmiek onderverdelen
 2. Ritmiek uitvoeren
 3. Gehoortraining: Intervallen binnen majeurladder; reine prime t/m reine kwint
 4. Harmonieleer; basis cadens


Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A t/m C) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A les 2

Ritmiek B les 2

Ritmiek C les 2

Online class 4 muziektheorie

14 april 2020


Deze online class muziektheorie is op 14 april 2020 gegeven via Zoom.

Behandelde onderwerpen:

 1. Intervallen luisteren
 2. Diatoniek/Chromatiek
 3. Stamtonen/afgeleide tonen
 4. Tempo
 5. Ritmiek
 6. Swing spelen
 7. Intervallen luisteren
 8. Muziektermen

Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A t/m C) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A 14-4

Ritmiek B 14-4

Ritmiek C 14-4

Online class 6 muziektheorie

28 april 2020


Deze online class muziektheorie is op 28 april 2020 gegeven via Zoom.

Behandelde onderwerpen:

 1. Gehoortraining: Intervallen luisteren (alle afstanden binnen een majeur toonladder).
 2. Gehoortraining: Drieklanken luisteren (majeur, mineur, verminderd, overmatig).
 3. Majeur/Mineur
 4. Bogen
 5. Expressiemiddelen
 6. Ritmiek
 7. Akkoordsymbolen lezen
 8. Gehoortraining 2 Waar speel ik een fout?
 9. Muziektermen

Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A t/m C) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A 28-4

Ritmiek B 28-4

Ritmiek C 28-4

Online class 8 muziektheorie

19 mei 2020


Deze online class muziektheorie is op 19 mei 2020 gegeven via Zoom.

Behandelde onderwerpen:

 1. Gehoortraining 1 Waar speel ik een fout?
 2. Toonladders
 3. Transponeren
 4. Moduleren
 5. Gehoortraining 2 Intervallen en drieklanken
 6. Genoteerde intervallen benoemen
 7. Ritmiek
 8. Gehoortraining 3 Ritmisch dictee

Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A, B en D) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A 19-5

Ritmiek B 19-5

Ritmiek D 19-5


Download hier blanco muziekpapier voor de volgende les.

Online class 10 muziektheorie

2 juni 2020


Deze online class muziektheorie is op 2 juni 2020 gegeven via Zoom.

Behandelde onderwerpen:

 1. Intervallen
 2. Drieklanken
 3. Muzieksleutels / notenschrift
 4. Gehoortraining toonladders herkennen
 5. Ritmiek
 6. Gehoortraining ritmisch dictee
 7. Terugblik
 8. Gehoortraining melodisch dictee


Download hier blanco muziekpapier voor de volgende les.

Online Class 3 Muziektheorie

7 april 2020


Deze les is oorspronkelijk gegeven in april 2020 en maar is opgenomen in november 2020.


Behandelde onderwerpen:

 1. Gehoortraining 1
 2. Diatonische en chromatische toonladders
 3. Stamtonen en afgeleide tonen
 4. Ritmiek
 5. Kwintencircel
 6. Gehoortraining 2
 7. Harmonieleer


Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A t/m C) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A les 3

Ritmiek A les 3 met onderverdeling

Ritmiek B les 3

Ritmiek B les 3 met onderverdeling

Ritmiek C les 3

Online class 5 muziektheorie

21 april 2020


Deze online class muziektheorie is op 21 april 2020 gegeven via Zoom.

Behandelde onderwerpen:

 1. Gehoortraining: Intervallen luisteren (alle afstanden binnen een majeur toonladder).
 2. Gehoortraining: Drieklanken luisteren (majeur, mineur, verminderd, overmatig).
 3. Kwintencirkel
 4. Mineur toonladders
 5. Ritmiek + metrum verandering voor C-niveau
 6. Sequensen
 7. Swing spelen
 8. Gehoortraining
 9. Muziektermen

Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A t/m C) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A 21-4

Ritmiek B 21-4

Ritmiek C 21-4

Online class 7 muziektheorie

12 mei 2020


Deze online class muziektheorie is op 12 mei 2020 gegeven via Zoom.

Behandelde onderwerpen:

 1. Muziektermen
 2. Gehoortraining 1a: Intervallen luisteren (ook dalend)
 3. Gehoortraining 1b: Drieklanken luisteren (majeur, mineur, verminderd, overmatig).
 4. Stemming
 5. Maatsoorten
 6. Ritmiek
 7. Gehoortraining 2 Intervallen en drieklanken

Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A, B en D) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A 12-5

Ritmiek B 12-5

Ritmiek D 12-5

Online class 9 muziektheorie

26 mei 2020


Deze online class muziektheorie is op 26 mei 2020 gegeven via Zoom.

Behandelde onderwerpen:

 1. Geschreven intervallen benoemen
 2. Geschreven drieklanken benoemen
 3. Antimetrische figuren
 4. Polyritmiek
 5. Hemiolen
 6. Ritmiek 
 7. Gehoortraining 1 Ritmisch dictee
 8. Als tekst genoteerde drieklanken benoemen
 9. Vormleer
 10. Gehoortraining 2 Melodisch dictee

Bestanden voor ritmiekoefeningen van deze les (niveau A, B en D) zijn hier te downloaden:

Ritmiek A 26-5

Ritmiek B 26-5

Ritmiek D 26-5


Download hier blanco muziekpapier voor de volgende les.

Zelftest muziektheorie

9 juni 2020


Deze Online zelftest muziektheorie werd verzorgd op 9 juni 2020 via Zoom.


Met deze zelftest meet je jouw kennis van muziektheorie. Hoe scoor jij met muziektheorie niveau A t/m D? Volg de vragen + instructies in de video en je weet waar je staat.


Deze zelftest muziektheorie is geheel vrijblijvend en anoniem.


Benodigdheden:

Blanco muziekpapier (Download hier blanco muziekpapier)

Blanco papier

Een pen en/of potlood. Veel succes!